Informacje ogólne

Analiza danych w czasie rzeczywistym

Kod: 222890-D

Semestr zimowy 2022/2023, SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Podstawowe informacje znajdziesz w sylabusie.

Ciekawe książki i strony internetowe zamieszczone zostały w zakładce książki. Jeśli chciał(a)byś coś dodać prześlij informację przez MS teams.

Kalendarz

Wykład

Wykład jest realizowany w trybie hybrydowym. Jest on NIEOBOWIĄZKOWY i odbywa się w Auli I bud G

 1. 20-02-2023 (poniedziałek) 09:50-11:30 - Wykład 1 Tematy zrealizowane na wykładzie:
  • Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane
  • Procesy generowania danych
  • Big Data
  • Modele przetwarzania danych OLTP, OLAP
 2. 27-02-2023 (poniedziałek) 09:50-11:30 - Wykład 2 Tematy zrealizowane na wykładzie:
  • Przetwarzanie wsadowe vs Przetwarzanie strumieni danych
  • ETL
  • Wzorzec MapReduce
  • Biznesowe wymagania dla strumieni danych
  • Definicje: Zdarzenie, strumień zdarzeń, analiza i przetwarzanie strumieni zdarzeń,
  • Narzędzie i aplikacje przetwarzania strumieniowego
 3. 06-03-2023 (poniedziałek) 09:50-11:30 - Wykład 3 Tematy reazlizowane na wykładzie:
  • Czas w przetwarzaniu danych strumieniowych
  • Działanie systemu klient-serwer: REST API
 4. 13-03-2023 (poniedziałek) 09:50-11:30 - Wykład 4 Tematy realizowane na wykładzie:
  • TEST 10 pytań!
  • Działanie systemu pub-sub: Apache Kafka
  • Architektura Lammbda i Kappa

Wykłady kończą się TESTEM: 10 pytań - 20 minut. Test przeprowadzany jest za pośrednictwem MS Teams.

Laboratoria

 1. 20-03-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C4D 3 grupy
 2. 21-03-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C4D 3 grupy
 • środowisko wirtualne python, tworzenie, przenoszenie, aktywacja
 • środowisko docker, lokalne uruchomienie jupyter lab
 1. 27-03-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C4D, 3 grupy
 2. 28-03-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C4D, 3 grupy
 • Instalacja obrazu z jupyterlab, apache kafka, mongoDB
 • Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane w pythonie
 1. 03-04-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy
 2. 04-04-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C2B, 3 grupy
 • Dane nieustrukturyzowane w pythonie
 • Sieci neuronowe dla danych nieustrukturyzowanych
 • Obiektowy model danych w pakiecie scikit-learn
 1. 17-04-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy
 2. 18-04-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C2B, 3 grupy
 • Obiektowe programowanie w pythonie
 • Perceptron, Adeline klasy dla sieci neuronowych
 1. 24-04-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy
 2. 25-04-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C2B, 3 grupy
 • Flask API
 • Model ML w Flask API
 1. 08-05-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy
 2. 09-05-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C2B, 3 grupy
 • Wprowadzenie do Apache Spark
 • Apache Spark Streaming DStream i Ramki danych
 1. 15-05-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy
 2. 16-05-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C2B, 3 grupy
 • Praca w domu nad projektem
 1. 22-05-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy
 2. 23-05-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C2B, 3 grupy
 • Praca w domu nad projektem
 1. 29-05-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy
 2. 30-05-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C2B, 3 grupy
 • Apache Kafka i Apache Spark Streaming
 1. 05-06-2023 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy
 2. 06-06-2023 (wtorek) 11:40-17:00 - C2B, 3 grupy
 • Apache Kafka i Apache Spark Streaming

Miejsce

Wykłady 1-5: G-Aula I Laboratorium 1-9: C2B

Zaliczenie i Egzamin

Wykłady zakończone zostaną testem (ostatnie zajęcia). Pozytywna ocena z testu (powyżej 13 pkt) upoważnia do realizacji ćwiczeń.

Po ćwiczeniach realizowane będą zadania domowe przekazywane za pośrednictwem platformy teams.
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń i zadań upoważnia do realizacji projektu.

Projekt powinien być realizowany w grupach max 5 osobowych.

Wymagania projektu:

 • Projekt powinien przedstawiać BIZNESOWY PROBLEM, który można realizować wykorzystując informacje podawane w trybie online. (Nie oznacza to, że nie można korzystać z procesowania batchowego np w celu wygenerowania modelu).
 • Dane powinny być przesyłane do Apache Kafki i stamtąd poddawane dalszemu procesowaniu i analizie.
 • Język programowania jest dowolny - dotyczy każdego komponentu projektu.
 • Można wykorzystać narzędzia BI
 • Źródłem danych może być tabela, sztucznie generowane dane, IoT itp.

Technologie

Uczestnicząc w zajęciach musisz opanować i przynajmniej w podstawowym zakresie posługiwać się następującymi technologiami informatycznymi:

 1. GIT
 2. Python, Jupyter notebook, Jupyter lab, Colab
 3. Docker
 4. Apache Spark, Apache Flink, Apache Kafka, Apache Beam
 5. Databricks Community edition Web page.