Informacje ogólne

Analiza danych w czasie rzeczywistym

Kod: 222890-D

Semestr letni 2024, SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Podstawowe informacje znajdziesz w sylabusie.

Ciekawe książki i strony internetowe zamieszczone zostały w zakładce książki. Jeśli chciał(a)byś coś dodać prześlij informację przez MS teams.

Kalendarz

Wykład

Wykład jest realizowany w trybie stacjonarnym. Jest on NIEOBOWIĄZKOWY i odbywa się w Auli II bud G

 1. 26-02-2024 (poniedziałek) 09:50-11:30 - Wykład 1 Tematy zrealizowane na wykładzie:
 • Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane
 • Procesy generowania danych
 • Big Data
 1. 04-03-2024 (poniedziałek) 09:50-11:30 - Wykład 2 Tematy zrealizowane:
 • Modele przetwarzania danych OLTP, OLAP
 • Szybkość podejmowania decyzji
 • Definicje eventów, strumieni danych
 • czas w strumieniach danych
 1. 11-03-2024 (poniedziałek) 09:50-11:30 - Wykład 3

  Tematy zrealizowane:

 2. 18-03-2024 (poniedziałek) 09:50-11:30 - Wykład 4

 3. 25-03-2024 (poniedziałek) 09:50-11:30 - Wykład 5

 • TEST 20 pytań! - 30 minut.
 • Przygotowanie środowiska pracy

Test przeprowadzany jest za pośrednictwem MS Teams.

Laboratoria

 1. 08-04-2024 (poniedziałek) 08:00-13:20 - C2D 3 grupy
 2. 09-04-2024 (wtorek) 09:50-17:00 - Sabinki 16 3 grupy
 • Wprowadzenie do środowiska Python - API FLask
 1. 15-04-2024 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2D, 3 grupy
 2. 16-04-2024 (wtorek) 09:50-17:00 - Sabinki 16, 3 grupy
 • API Flask kontrola zapytań i odpowiedzi
 • Producent Apache Kafka
 1. 22-04-2024 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2D, 3 grupy
 2. 23-04-2024 (wtorek) 09:50-17:00 - Sabinki 16, 3 grupy
 • Dane ustrukturyzowane i ich modelowanie
 1. 29-04-2024 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2D, 3 grupy

 2. 30-04-2024 (wtorek) 09:50-17:00 - Sabinki 16, 3 grupy

 3. 06-05-2024 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2D, 3 grupy

 4. 07-05-2024 (wtorek) 09:50-17:00 - Sabinki 16, 3 grupy

 5. 13-05-2024 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy

 6. 14-05-2024 (wtorek) 09:50-17:00 - Sabinki 16, 3 grupy

 7. 20-05-2024 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy

 8. 21-05-2024 (wtorek) 09:50-17:00 - Sabinki 16, 3 grupy

 9. 27-05-2024 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy

 10. 28-05-2024 (wtorek) 09:50-17:00 - Sabinki 16, 3 grupy

 11. 03-06-2024 (poniedziałek) 08:00-13:30 - C2B, 3 grupy

 12. 04-06-2024 (wtorek) 11:40-17:00 - Sabinki 16, 3 grupy

Miejsce

Wykłady 1-5: G-Aula II Laboratorium 1-9: C2D, Sabinki 16

Zaliczenie i Egzamin

Wykłady zakończone zostaną testem (ostatnie zajęcia). Pozytywna ocena z testu (powyżej 13 pkt) upoważnia do realizacji ćwiczeń.

Po ćwiczeniach realizowane będą zadania domowe przekazywane za pośrednictwem platformy teams.
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń i zadań upoważnia do realizacji projektu.

Projekt powinien być realizowany w grupach max 5 osobowych.

Wymagania projektu:

 • Projekt powinien przedstawiać BIZNESOWY PROBLEM, który można realizować wykorzystując informacje podawane w trybie online. (Nie oznacza to, że nie można korzystać z procesowania batchowego np w celu wygenerowania modelu).
 • Dane powinny być przesyłane do Apache Kafki i stamtąd poddawane dalszemu procesowaniu i analizie.
 • Język programowania jest dowolny - dotyczy każdego komponentu projektu.
 • Można wykorzystać narzędzia BI
 • Źródłem danych może być tabela, sztucznie generowane dane, IoT itp.

Technologie

Uczestnicząc w zajęciach musisz opanować i przynajmniej w podstawowym zakresie posługiwać się następującymi technologiami informatycznymi:

 1. GIT
 2. Python, Jupyter notebook, Jupyter lab, Colab
 3. Docker
 4. Apache Spark, Apache Flink, Apache Kafka, Apache Beam
 5. Databricks Community edition Web page.